Wel of niet het einde van het CV?

Begin van het data tijdperk binnen HR Hoe beter het cv, des te groter de kans…